rzeka ogrod400

"RZEKA jak OGRÓD" Wystawa interaktywna.

Radunia i Słupia – dwie bardzo ważne dla Kaszub rzek, znajdą szczególne miejsce w projekcie "Poczuj miętę do przyrody".

Od połowy maja do końca sierpnia 2018 r. dzięki współpracy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi była możliwość zobaczyć wielkoformatowe zdjęcia, przedstawiające charakterystyczną dla rzeki Słupi roślinność i zwierzęta. Oprócz podziwiania pięknych fotografii mogliśmy korzystać również z wielkoformatowych gier, które wyjaśniają trudy ryb dwuśrodowiskowych takich jak: troć, pstrąg tęczowy, węgorz czy jesiotr, w trakcie ich wędrówek. Zdajemy sobie sprawę, że Słupia to bardzo ciekawa rzeka i nie zdołaliśmy wyczerpać tematu. Dlatego będziemy jeszcze do niej wracać kiedy tylko nadarzy się okazja.

We wrześniu rozpoczynamy zajęcia warsztatowe z nową przestrzenią wystawową aby móc zaprezentować rzekę Radunię – rzekę z najbliższego sąsiedztwa.

Proponujemy uczestnikom udział w ekspedycji na terenie CIE w Kartuzach, gdzie będziemy wspólnie odkrywać bioróżnorodność nad wodą i pod wodą. Między innymi świat ryb, roślin oraz zależności, które im towarzyszą w całym cyklu rocznym. Poznamy gdzie rzeka ma swoje źródło a gdzie ujście. Jak i dlaczego meandruje? Dowiemy skąd wzięła swą nazwę?

Staniemy na stanowisku obserwacyjnym, żeby wyśledzić bobry w pobliżu żeremia, czatownię zimorodka, będziemy wędrować wzdłuż rzeki, wyglądając ryb, łabędzi, ważek. Ostrożnie przeprawimy się przez Jar Raduni, zbudujemy elektrownię, koryto rzeki, zaporę.

Na wystawie znajdą się również eksponaty – np. fragmenty drzew ściętych przez bobry, rekonstrukcja żeremia, rekonstrukcja łabędziego gniazda i czatowni zimorodka. Przedstawiamy bieg rzeki od źródła do ujścia na przykładzie Raduni. Przedstawiamy charakterystyczną faunę i florę dla Raduni. Jej różnorodność gdzie czasami spokojnie płynie wśród łąk i lasów a w granicach rezerwatu „JarRzeki Raduni” dolina rzeki ma charakter głębokiego, krętego jaru, którego strome, urwiste zbocza, wznoszą się miejscami do 50 m. Rzeka silnie meandruje i przybiera charakter górskiego potoku.

Na specjalnie przygotowanej tablicy edukacyjnej zaprezentowany zostanie przekrój rzeki wraz z charakterystyczną fauną i florą dla wybranego odcinka rzeki Raduni.

Zapraszamy uczniów wszystkich etapów nauczania do spotkania z rzeką, z jej unikatowymi walorami przyrodniczymi świata podwodnego czy nadwodnego, sąsiadujących z nią przybrzeżnych lasów i łąk. Uczniowie też przekonają się o tym jak ważną ostoją jest dla życia zwierząt, oraz jak wielkie znaczenie dla życia mieszkających tu ludzi miała ta rzeka w przeszłości.

W trakcie wystawy uczestnicy ekspedycji będą również mieli szansę aby poszukać odpowiedzi: dlaczego mówimy na co dzień: „rzeka życia”, „temat rzeka”, „czas płynie jak rzeka” itp. Podejmiemy próby przeprowadzenia z rzeką wywiadu, aby dowiedzieć się co myśli o wędkarzach, kajakarzach, turystach. Poszukamy odpowiedzi dlaczego tak często inspiruje malarzy, poetów, pisarzy.

Wierzymy, że wystawa pozwoli, uczniom, nauczycielom, mieszkańcom powiatu kartuskiego poczuć miętę do przyrody, której to mięty rośnie nad brzegami kaszubskich rzek bardzo dużo.

Wystawa „Rzeka” jest realizowana w ramach projektu „Poczuj miętę do przyrody” – kontynuacja, który uzyskał dofinansowanie z WFOŚIGW w Gdańsku. Dziękujemy za współpracę i udostępnienie zdjęć oraz filmu Starostwu Powiatowemu w Kartuzach.

Wystawa realizowana jest w ramach Projektu: „POCZUJ MIĘTĘ DO PRZYRODY” – kontynuacja.

ZAPRASZAMY na konferencję

„RZEKA JAK OGRÓD”

nauczycieli wszystkich etapów nauczania wraz z 4-5 uczniami – liderami.

 Konferencja odbędzie się w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach ul. Słoneczna 3 w dniu 19.09.2018 r. środa.

PROGRAM konferencji

10:00 – 10:15 Rejestracja.

10:15– 10:20 Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania.

10:25 – 11:10 Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych - dr hab. Eliza Rybska, Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu - Pracownia Dydaktyki Biologii i Przyrody.

11:15 – 11:35 Koryto i zlewnia rzeki - dr Teresa Sadoń – Osowiecka – Uniwersytet Gdański, Wyd. Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Pracownia Dydaktyki Geografii.

11:40 -11:55 Bioróżnorodność rzeki, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych.

12:00 – 12:15 Bioróżnorodność ogrodu, Elżbieta Mazurek - biolog, botanik, doradca metodyczny i konsultant w zakresie dydaktyki biologii, edukator terenowy współpracujący z młodzieżą.

Czytaj więcej...
profile-sample2

"Borowy Las

dla Przyszłości"

Stowarzyszenie

profile-sample2

WFOŚiGW

w Gdańsku

profile-sample7

Powiat

Kartuski

profile-sample6

CIE

W KARTUZACH