SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

logozieTytuł zadania: Powszechny spis natury z natury – Matczé zelé (mięta) czyli poczuj miętę do przyrody” - Kartuzy 22.05.2016 – 31.03.2017

Realizacja projektu w przyjętej formie zwróciła uwagę mieszkańców powiatu kartuskiego na zasoby przyrodnicze przez rozwój wiedzy o bioróżnorodności .

Osoby, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu, w kampanii, towarzyszących projektowi konkursach, wystawach miały możność zmienić swoje postawy przez:

- udział w zajęciach, zajęciach terenowych, wykładach;

- doświadczenie dokumentowania fotograficznego niezwykłego bogactwa przyrody;

- udział w różnorodnych formach aktywizujących poznawczo, wywołujących pozytywne emocje;

- udział w konkursach;

-refleksyjne spotkania z ekspertami z zakresu nauk przyrodniczych;

- współuczestniczenie w spotkaniach konferencyjnych, „naparach”.

 1. W ramach zadania „Poczuj miętę do przyrody” na rzecz poznania i ochrony bioróżnorodności zostały przeprowadzone:
 1. Badania w mikroprzestrzeni: wokół domu, na trawnikach, w kartuskim parku, nad jeziorami, – uczestnicy przesyłali zdjęcia, opisy miejsc i warunków towarzyszących obserwacjom; opis zasobów, tworzyli dokumentację fotograficzną, filmową, rysunki (np. obserwacja ptaków, owadów, układ roślinny na ograniczonym terenie wyznaczonym w czasie spotkań przygotowujących do badań);
 2. Cztery seminaria i konferencje prasowe (z planowanych 2) , z udziałem ekspertów z Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwa, Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawicieli wydziałów ochrony środowiska Gmin, Powiatu oraz sołtysów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, organizacji pozarządowych, studentów UTW; seminariom towarzyszyły lokalne media i portale społecznościowe.
 3. Prezentowanie wyników i efektów badań, wykonanych zdjęć w formie wystaw, pokazu slajdów w różnych placówkach (m.in. w Bibliotece Miejskiej w Kartuzach; Domu Kultury w Chmielnie, Kartuskim Centrum Kultury, ZSZiO w Kartuzach)
 4. Założono stronę         www.zielone.ciekartuzy.pl na której prezentowano wszystkie działąnia, zdjęcia, osiągnięcia grup, fotoreportaże z nasadzeń roślin, mapki itp.
 5. W działania włączyły się       różne grupy – studenci UG, studenci UTW –
 1. Nie udało się w pełni zrealizować pkt. -Opracowanie i organizację gier terenowych „Gdzie się podział dziki zwierz” łączących w sobie elementy historii kryminalnej z poszukiwaniem śladów zwierząt – inne formy gier zostały przeprowadzone w czasie pikniku na Targach Nauki i Kultury w Kartuzach – 31 maja 2016, akcji „Przyroda pod żaglami” – w Brodnicy Górnej – 8.08.2016;
 2. Stworzono 8 filmików przyrodniczych (kamery, telefony, aparaty fotograficzne- to forma która nie wymagała żadnych nakładów finansowych), które były wyświetlane w różnych miejscach (szkoły, Kartuskie Centrum Kultury, Biblioteka Miejska w Kartuzach, w czasie Targów Nauki i Kultury w Kartuzach 31.05. 2016 na telebimie);
 3. Założono „łąki” i „herbaria” na małych, uzgodnionych z gminami, sołectwami, szkołami powierzchniach – posadzono rodzimą roślinność dobierając ją z uwzględnieniem z warunków naturalnych. Rośliny zostały opisane na tabliczkach, które umieszczono przy poszczególnych gatunkach. We wszystkich miejscach posadzono miętę. Zgodnie z przyjętym planem jesienią szkoły organizowały spotkania z miętą, dzieliły się nią, przygotowywały napary; prowadzenie obserwacji. Akcja sadzenia odbyła się 24 i 25 maja.
 4. Zorganizowaliśmy konkurs na opracowanie kalendarza przyrody – na konkurs wpłynęły prace 50 autorów, a ich twórców oraz najbardziej aktywnych uczestników projektu nagrodziliśmy latarkami – czołówkami;
 5. Założyliśmy 40 budek lęgowych (w okolicy każdej z uczestniczących szkół czy grup środowiskowych)
 1. Zorganizowaliśmy festyn związanych z prowadzoną kampanią na rzecz docenienia i ochrony bioróżnorodności : Ośrodek Sportów Wodnych – Brodnica Górna – „Przyroda pod żaglami” oraz 8 Powiatowe Targi Nauki i Kultury pod hasłem „Przyroda, przyroda”na kartuskim Rynku wykonano mob flash „Jezioro Łabędzie”. Imprezę współorganizowali uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim.
 1. Dla realizacji kampanii przeprowadzono szkolenie nauczycieli, którzy poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, co w przyszłości pozwoli im na rozwijanie działań przyrodniczych z uczniami. Nauczyciele i szkoły zostali też doposażeni w przewodniki do oznaczania flory i fauny, poradniki związane z uprawianiem ogrodów (tradycyjnych przydomowych). Zajęcia poprowadzili dydaktycy UG, pracownicy Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Lasów Państwowych, informatyk (przygotowanie do obsługi portalu) oraz fotografik–( jak fotografować przyrodę) - w Zał. wzór zaświadczenia.
 2. 23 maja 2016 r. zorganizowaliśmy seminarium skierowana do różnych grup i środowisk –w Kartuskim Centrum Kultury - w czasie którego zaprezentowano projekt działań, przedstawiono podstawowe dane o zasobach przyrodniczych       terytorium powiatu kartuskiego (współpraca z UG, Lasami Państwowymi, Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym). Wykład na temat zasobów przyrodniczych Kaszub wygłosiła dr Renata Afranowicz z UG, oraz dr Teresa Sadoń-Osowiecka (UG).       Zespoły szkolne przyjęły na siebie zadania, terminy realizacji, określiły tematykę badawczą. Ustalono też sposób komunikacji i przesyłanie danych i informacji oraz zdjęć i filmików celem umieszczania ich na stronie projektu zielone.ciekartuzy.pl . Zbierane informacje, zdjęcia, umieszczano sukcesywnie na tej stronie. Na zakończenie spotkania rozdzielono pomiędzy uczestników rośliny do nasadzeń, ziemię ogrodniczą oraz drewniane płotki, tabliczki do umieszczania nazw rośli oraz rozdano wlepki.
 1. 25 maja o 12.00 wszystkie grupy przeprowadziły akcję zasadzania roślin, zakładania przyszkolnych, przydomowych, parkowych stanowisk roślinności rodzimej. W sumie rozdano prawie 1000 roślin oraz cebulek uczestnikom z 24 szkół oraz Uniwersytetu III Wieku w Kartuzach.
 1. Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach, które rozwinęły ich umiejętności metodyczne, wyposażyły w wiedzę o przyrodzie (różnorodność, zależności między gatunkami, wypieranie roślinności lokalnej przez przybyszowe, zasoby naturalne Kaszub) a także w zakresie fotografii, prowadzenia badań i obserwacji terenowych. W spotkaniach uczestniczyło 63 nauczycieli.
 1. Cele realizacji projektu:

6.1. Cel główny: Kształtowanie postaw służących czynnej ochronie najbliższego środowiska przez włączenie w badania zasobów przyrodniczych – bioróżnorodności, związanych z nimi zagrożeń różnych terenów powiatu kartuskiego, różnych grup wiekowych (młodzież, dorośli)

6.2. Cele szczegółowe:

Aktywizacja różnych grup celem realizacji badań terenowych służących opisowi zasobów przyrodniczych oraz zagrożeń – w projekt włączyły się szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne, Uniwersytet III Wieku w Kartuzach (32 uczestników) , Kaszubski Park Krajobrazowy, Lasy Państwowe, Gmina Kartuzy, Uniwersytet Gdański, Kartuskie Centrum Kultury, Dom Kultury w Chmielnie, Biblioteka Miejska i Powiatowa w Kartuzach.

32 szkoły, które uczestniczyły w projekcie:

ZKiW Brodnica Górna

SP Żukowo

I LO Kartuzy

ZSZiO Kartuzy

SP Kożyczkowo

ZSP Przodkowo

Gim Żukowo

ZSP Somonino

ZKiW Szymbark

SP Sierakowice

ZS Kiełpino

SP Mojusz

SP nr 1 Kartuzy

Gim Sierakowice

SP Prokowo

ZPS Kartuzy

ZSP Sierakowice

SP Pomlewo

ZPC i SP Banino

ZS Sulęczyno

Gim Somonino

SP Reskowo

SP Załakowo

SP Borzestowo

ZS Miechucino

Gim Kamienica Królewska

ZS Kamienica Królewska

ZS Gowidlino

ZKiW Dzierżążno

SP Niestępowo

SP Grzybno

GIM Sulęczyno

Zwróciliśmy uwagę społeczności powiatu kartuskiego na zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poprzez organizację różnorodnych kampanii, akcji, happeningów; m.in. Targi Nauki i Kultury, prowadzenie akcji zasadzeń siedlisk roślin, wystawy, konferencje,

Zwiększenie wiedzy o bioróżnorodności charakteryzującej teren powiatu kartuskiego wśród jej mieszkańców przez realizację szkleń, badań terenowych, konferencji, kampanie fotograficzne, tworzenie kalendarzy.

Ocena zasobów w kategorii dobra wspólnego przez zaangażowanie różnych grup do prezentowania efektów swoich badań, dokumentacji fotograficznej i filmowej;

Utrwaliliśmy efekty działań przez wywołanie wieloletnich procesów – akcja „łąka”, „poczuj miętę”, (portal, grupa przeszkolonych nauczycieli wyposażonych w dodatkowe narzędzia) – wszyscy uczestnicy zadeklarowali dalszy udział w spotkaniach, zajęciach;

Budowa wspólnoty, środowiska społecznego wokół wspólnego dobra jakim jest przyroda i związana z nią wspólna troska – ilość spotkań, możliwość dzielenia się osiągnięciami grup wpłynęła na dobrą wymianę pomiędzy uczestnikami, nauczyciele poznali siebie, swoje pasje, uczniowie rozpoznawali kolegów – to ważne, że zawsze spotykali się w większej grupie, co pozwala budować świadomość „wspólnej sprawy”;

Umożliwiliśmy silne przeżycia emocjonalne przez prowadzone kampanie ( happeningi, tworzenie filmów, wspólny portal, budowanie osobistych relacji pomiędzy uczestnikami, wzrost poczucia sprawstwa, stwarzanie okazji do wyrażania troski o własne środowisko przyrodnicze, akcja wlepek „Poczuj miętę do przyrody”, uczestniczenie w projekcjach filmowych i slajdowych w różnych miejscach, włączenie wielu instytucji oraz osób prywatnych, rodzin, działania międzypokoleniowe itp.)

Etapy realizacji projektu harmonogram realizacji zadania:

 

 1. maja 2016 organizacja konferencji startowej – w Kartuskim Centrum Kultury – 18 szkół, 147 uczestników; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kartuzach 10 osób;
 2. Powszechna akcja sadzenia roślin- 24.-25.05.2016 – prowadzona przez 21 różnych grup w 40 miejscach powiatu kartuskiego. Na stronie WWW. zielone.ciekartuzy.pl zaczęły się pojawiać pierwsze fotorelacje.
 3. 05.2016 – organizacja Targów Nauki i Kultury – „Przyroda. Przyroda” – m.in. prezentacja filmów, projektów badawczych, akcja miętowa i słonecznikowa; ok. 1500 osób; współorganizatorzy – 9 szkół ponadgimnazjalnych, oraz 1 SP, gimnazja;
 4. 06.2016 – spotkanie plenerowe – „Przyroda pod żaglami” – Brodnica Górna, warsztaty przyrodnicze, badanie czystości wody, siedlisk roślin nadjeziornych, gry terenowe – ok. 200 osób;
 5. II spotkanie w ramach projektu ,,Powszechny spis natury z natury – Matczé zelé (mięta) czyli poczuj miętę do przyrody” 27.09.2016 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kartuzach, – 62 osoby z 16 szkół , przekazanie kolejnych roślin oraz przewodników do oznaczania fauny i flory;
 6. Pająki – przerażający przyjaciele przyrody 12.10.2016 - 36 osób- spotkanie warsztatowe;
 7. ,Piękno Kaszub’’ – warsztaty terenowe; 20.10.2016 - 10 osób
 8. Panel edukacyjny dla nauczycieli ,,W zdrowej i czystej atmosferze’’ 24.10.2016

     24 osoby - nauczyciele;

         Panel edukacyjny dla nauczycieli ,,Bioróżnorodność szansą dla regionu’’ 24.10.2016

10 osób – nauczyciele;

 1. Spotkanie ,,Napary’’ 24.10.2016 – zioła w naszym życiu; - 9 osób
 2. Motyle i ważki łąk podmokłych 15.11.2016 - 27 osób
 3. Spotkanie „Napary” 01.12.2016 – Wpływ otoczenia przyrodniczego na zdrowie człowieka – 10 osób;
 4. III Spotkanie warsztatowe ,,Kalendarz przyrody’’ 09.12.2016 - 5 szkół, 61 osób połączone z badaniami terenowymi, warsztatami plastycznymi; (współpraca z UG);
 1. Warsztaty fotograficzne 11.01.2017 – 33 osoby (C. Czaja)
 2. „Napary” – 23.02.2017 - Jak rośliny wpływają na nasze najbliższe otoczenie – 12 osób (E. Mazurek)
 3. IV - Spotkanie ,,Jak ptaki szykują się na wiosnę’’ 01.03.2017 zajęcia plenerowe - 76 osób – przekazanie 40 budek lęgowych; rozstrzygnięcie konkursu na kalendarz przyrody – 50 laureatów; 14 szkół
 4. „Napary” - 23.03. 2017 – „Rośliny budujące nasz Zycie” – 17 osób (E. Mazurek)

Dodatkowo odbyły się warsztaty z edukacji ekologicznej zorganizowane przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku :

12.10.2016 – ,,Płazy i gady Kaszubskiego Parku Krajobrazowego’’ - 23 osoby

10.10.2016 – ,,Płazy i gady Kaszubskiego Parku Krajobrazowego’’ - 55 osób

6.10.2016 – ,,Co się kryje w kropli wody?’’ - 48 osób

6.10.2016 – ,,Dzikie jadalne, dzikie niejadalne’’ – 39 osób

6.10.2016 - ,,Ptaki władcy przestworzy’’ – 62 osoby

5.10.2016 ,,Płazy i gady Kaszubskiego Parku Krajobrazowego’’ - 62 osób osoby

5.10.2016 - ,,Dzikie jadalne, dzikie niejadalne’’- 58 osób

4.10.2016 - ,,Ptaki władcy przestworzy’’ – 60 osób

3.10.2016 - ,,Płazy i gady Kaszubskiego Parku Krajobrazowego’’ – 41 osób

 1. Konferencja kończąca projekt ,,Powszechny spis natury z natury – Matczé zelé (mięta) czyli poczuj miętę do przyrody” 31.03.2017- 109 osób -12 szkół, 14 nauczycieli. Wykład o tajemnicach roślin wygłosił Artur Eichmann (UG), dr Teresa Sadoń-Osowiecka poprowadziła zajęcia terenowe – budowa terenu jako wskaźnik przyrodniczy, E.Kurach oraz Leszek Dampc przeprowadzli z grupami obserwacje ornitologiczne. Przekazaliśmy 12 szkołom pakiet wskaźnikowy pH gleby. Odbył się też szybki kurs gry na bum bum rurkach (Gacek) i wykonaliśmy fragment „Czterech pór roku” A. Vivaldiego na kartuskim Rynku.

Podsumowując projekt nauczyciele wskazali na jego bardzo dobre efekty i zadseklareowali udział w kolejnych spotkaniach.

Wieczorem odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Ochrony Sów połączone z prowadzeniem obserwacji nad jeziorem Klasztornym. Uczestniczyły w nim 43 osoby.

W sumie bezpośredni udział w zajęciach, spotkaniach wzięło wzięło 1320 osób, a pośredni ok. 3000 osób.

Listy obecności znajdują się w dokumentacji CIE.

SPRAWOZDANIE W FORMIE PDF

profile-sample2

"Borowy Las

dla Przyszłości"

Stowarzyszenie

profile-sample2

WFOŚiGW

w Gdańsku

profile-sample7

Powiat

Kartuski

profile-sample6

CIE

W KARTUZACH